Misyonumuz

Misyonumuz Batı Trakya Türk Azınlık Toplumunun davasında toplumumuzun ekonomik ve politik sıkıntılarını uluslararası kamuoyuna duyurmak, Türk Yunan İlişkilerini dostluğa ulaştırmak ve bu amaca yol açacak tüm girişimlere ve aktivitelere yardımcı olmaktır.

Bunun yanında Batı Trakya, Yunanistan ve Avrupa`da bulunan insanımızın iş dünyasına ve hızlı değişen ekonomik şartlara daha iyi adapte olmalarına yardımcı olmaktır.

Avrupa ve tüm Dünya da yaşayan Batı Trakyalı ların Sosyal, Politik, Ekonomik, Kültürel ve Eğitimsel sorunları na çözüm arayışları ve insanımızın 1.Sınıf Yunan ve AB vatandaşı statüsünü kazanmaları da mücadelemiz bir parçası olmakla beraber, asıl amacımız onların ekonomik kalkınması olacaktır.

Kronikleşmiş ve güncel problemleri demokratik çerçeveler bazında ve AB, Yunan ve Türk hükümetleri ile diyalog içinde çözümünü aramaktır.

Share This: